Вашият консултант за предприятия
от малкия и среден бизнес

Повече от 15 години
успешни за нашите клиенти

Нашата сила: Вашият личен
консултант в тесен диалог с вас

M&A-Консултиране

Ние ви съпровождаме и координираме за вас професионално целия процес при закупуване и продажба на предприятието.

Oперативно консултиране

Нашите компетенции в консултирането на малкия и среден бизнес ви подкрепят във всички фази в процеса на развитие на вашето предприятие. Ние подобряваме оперативните процеси на работа за да повишим вашата конкурентоспособност. Приоритети са развитието на стратегията и контролинга. Ние разработваме за вас индивидуални програми за обучения и семинари.

Оздравяване и обновяване

Ние ви подпомагаме в трудните фази на процеса на оздравяване на предприятието и разработваме заедно с вас пакет от успешни мерки за нов старт.

Вашият фирмен съвет за закупуване и продажба на фирми

Основател и съдружник: Josef Parzer MBA; Председател на Консултативния Съвет: Prof. Dr. Petra Morschheuser; Управляващ съдружник: Rainer Hornschild;Партньор на BVCG в България