M&A-консултиране

Консултиране и проучване при:

 • Закупуване и продажба на предприятие
 • Съдружие при закупуване и продажба
 • Консултиране при MBO/MBI
 • Посредничество при избор на стратегии
 • Финансиране при закупуване

Вашата полза от нас:

Ние съпровождаме и координираме професионално целия процес при закупуване и продажба на предприятието.

Оперативно консултиране

 • Преструктуриране
 • Стратегия
 • Контролинг
 • Решения за финансиране
 • Обучения / семинари

Вашата полза от нас:

Нашата компетенция в консултирането на малкия и среден бизнес означава, че ние ви подкрепяме във всички фази в процеса на развитие на вашето предприятие. Ние подобряваме оперативните процеси на работа за да повишим вашата конкурентоспособност. Приоритетите са в развитието на стратегията и контролинга. Ние разработваме за вас индивидуални програми за обучения и семинари.

Оздравяване - обновяване

 • Анализ на кризите/ незабавни действия
 • Подпомагане при изпълнението/ контролинг
 • Оценка и управление на кризата/ временен мениджмънт

Вашата полза от нас:

Ние ви подпомагаме в трудните фази на процеса на оздравяване на предприятието и разработваме заедно с вас пакет от успешни мерки за нов старт.