Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Doradztwo i szukanie możliwości w następującym zakresie:

 • Przejmowanie i zbywanie spółek
 • Obejmowanie i zbywanie udziałów
 • Porady w zakresie transakcji MBO/MBI
 • Określanie strategicznych opcji
 • Finansowanie przejęć

Korzyści dla klienta :

Pomagamy klientom i wspieramy ich w koordynowaniu całego procesu zbywania lub przejmowania spółek.

Doradztwo operacyjne

 • Zarządzanie restrukturyzacją
 • Strategia
 • Kontrolowanie kosztów
 • Rozwiązania dotyczące finansowania
 • Szkolenia i coaching

Korzyści dla klienta :

Nasze kompetencje w pracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami pozwalają nam wspierać działalność klienta na każdym etapie jej rozwoju. Pomagamy w usprawnianiu wewnętrznych procesów i dajemy klientowi przewagę konkurencyjną. Skupiamy się na strategicznym rozwoju i kontrolowaniu kosztów. Opracowujemy też dla klientów wyjątkowe programy szkoleń i coachingu.

Restrukturyzacja i reorganizacja

 • Analiza kryzysu/natychmiastowe reagowanie
 • Pomoc we wdrażaniu środków kontroli kosztów
 • Zarządzanie kryzysowe/czasowe przejęcie zarządzania

Korzyści dla klienta:

Pomagamy klientom przetrwać trudne czasy i współpracujemy z nimi, aby opracować zestaw środków pozwalających znów odnosić sukcesy.